Cách đăng nhập acc facebook mới mua

Khi mua acc FB Quý khách sẽ được 1 đoạn text có định dạng như sau:

(UID | PASS | 2FA | MAIL | PASSMAIL | GIỚI TÍNH | NGÀY SINH)

100084106444536|Cun23305tu0508#|EQN4BGDKE7T4YGEFJY27RUIBWO5D7MST|0bat9lim5xe7@gmail.com|c6%Vd5gjhe|19/03/1992

Thì: 

- UID: 100084106444536 

- Pass: Cun23305tu0508#

- 2FA: EQN4BGDKE7T4YGEFJY27RUIBWO5D7MST

- Email: 0bat9lim5xe7@gmail.com

- Pass mail:  c6%Vd5gjhe

- Ngày sinh: 19/03/1992 (có thể có hoặc không)

Để đăng nhập :

- Vào link: mbasic.facebook.com đăng nhập để hạn chế checkpoint

- Nhập UID và mật khẩu. Nhập mã 2fa Vào 2fa.live copy mã 2fa vào chọn sumit -> điền 6 số cuối vào ô bảo mật.

- Sau khi đăng nhập xong có thể xóa đoạn mbasic. đi để vào facebook như bình thường hoặc có thể gõ vào trình duyệt facebook.com sau khi đã đăng nhập bằng link mbasic

Chat hỗ trợ
Chat ngay